0 رای
0 پاسخ
216 نمایش ها
نمونۀ ادرار برای تشخیص انواع عفونتهای دستگاه ادراری و اثبات وجود برخی از مواد و سلول ها از جمله ق...
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
253 نمایش ها
ابتدا یک نمونه خون جهت تعیین قند خون ناشتا از شما گرفته شده و سپس به میزان حداکثر ۷۵ گرم پودر گلو...
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
186 نمایش ها
دستور العمل قند خون ۲ ساعت پس از غذا: پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد، صبحانه معمولی ...
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
195 نمایش ها
پرسشی که بیش از دیگر سئوالات از سوی بیماران مطرح می شود مسئله ناشتایی است ،لازم به ذکر است همه آز...
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
221 نمایش ها
خیر مشکلی ایجاد نمی کند، شما می توانید دارویتان راطبق تجویز پزشک مصرف نمایید.
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
218 نمایش ها
0 رای
0 پاسخ
217 نمایش ها
خون هم به صورت طبیعی و هم به دلایل بیماری ممکن است در پاپ اسمیر دیده شود. برای بررسی و افتراق این...
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
0 رای
0 پاسخ
188 نمایش ها
رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماریزا در روده است. افرادی که تحت آزما...
  • Admin 4 سال قبل سوال کرد
نمایش 8 نتایج