ورود توسط

آزمایشات قابل انجام برای بررسی دیابت

راه های مختلفی برای تشخیص دیابت وجود دارد ولی در اغلب اوقات آزمایش باید دو بار تکرار شود تا تشخیص دیابت قطعی باشد. تست باید در یک محیط مراقبت های بهداشتی )مانند مطب دکتر شما یا یک آزمایشگاه( انجام شود. اگر دکتر شما تشخیص دهد که سطح قند خون شما بسیار بالا است، و یا […]