نوشته‌ها

HbA1c Test

آزمایشات قابل انجام برای بررسی دیابت

راه های مختلفی برای تشخیص دیابت وجود دارد ولی در اغلب اوقات آزمایش باید دو بار تکرار شود تا تشخیص دیابت قطعی باشد. تست باید در یک محیط مراقبت های بهداشتی )مانند مطب دکتر شما یا یک آزمایشگاه( انجام شود. اگر دکتر شما تشخیص دهد که سطح قند خون …